Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
діяльність
loans
органи управління
контактна інформація
Звітність та аудит за 2020 рік
Звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
Звітність та аудит за 2017 рік
Звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
 


Якщо Ви бажаєте з усією вигодою зберегти свої кошти чи отримати кредит у Вінниці, то Вам необхідно звернутися до нас.  

Кредитна спілка «Юніон Вінниччина», відповідно до законодавства України, може здійснювати наступні види діяльності:

-  приймати вступні та обов'язкові пайові, інші внески від членів спілки;

- надавати кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності;

- виступати поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

- залучати на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій;

- надавати кредити іншим кредитним спілкам;

- оплачувати за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;

- провадити благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів;

- також виступати членом платіжних систем, зокрема здійснювати переказ коштів.

Діяльність кредитної спілки "Юніон Вінниччина" чітко визначена Законами України "Про кредитні спілки" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". Основні принципи діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. 

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах: 

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності. 

Членство у кредитній спілці 

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

 


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України