Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
діяльність
loans
органи управління
контактна інформація
Звітність та аудит за 2020 рік
Звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
Звітність та аудит за 2017 рік
Звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
 


 

 

Спостережна рада

1.       Бочарьов Геннадій Григорович  -  Голова

2.       Формос Олександр Володимирович - Заступник голови

3.       Бондарчук Богдан Вікторович - Секретар

4.       Огородник Михайло Васильович - Член спостережної ради

5.       Коваленко Олександр Олександрович - Член спостережної ради

 

Правління

1.       Бочаров Олександр Геннадійович – Голова

2.       Амброзяк Лариса Володимирівна - Головний бухгалтер

3.       Лебідь Оксана Віталіївна - Член правління

 

Ревізійна комісія

1.       Душак Олександр Миколайович – Голова

2.       Польовий Микола Іванович - Заступник голови

3.       Штейна Микола Іванович - Секретар

 

Кредитний комітет

1.       Гутий Віктор Миколайович – Голова

2.       Рудченко Тетяна Василівна - Заступник голови

3.       Бочаров Олександр Геннадійович - Секретар

4.       Лебідь Оксана Віталіївна - Член кредитного комітету

 

    

 

    

 

    

 

 



 



Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України